خطا پورت 80 سلامی دوباره به شما وفاداران هاست مشهد شاید خیلی اوقات بوده که Apache نرم افزار سرور مجازی خودتون مثل ومپ یا زمپ را اجرا کردید و با خطا اشغال بودن پورت 80 برخورد کردید. این مشکل زمانی پیش میاد که شما نرم افزار دیگری روی سیستم دارید که همزمان از پورت 80…